Menu

Giới thiệu

Chuyên gia thiết lập

Hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu của việc thiết lập mọi thứ cần thiết để có thể hoàn thành website.
- Xây dựng cấu trúc website (sitemap)
- Chọn theme, thiết lập theme (upload logo, chỉnh màu sắc)
- Đăng miễn phí 15 sản phẩm, blog cho khách hàng
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng Haravan


Chuyên gia thiết kế

Hỗ trợ khách hàng lập nên một giao diện mới và 100% của riêng khách hàng, và còn nhiều dịch vụ khác.
- Thiết kế các bộ giao diện và bán trên theme store
- Thiết kế các bộ giao diện độc quyền cho khách hàng
- Chỉnh sửa giao diện theo nhu cầu khách hàng
- Thiết kế banner


Chương trình giới thiệu khách hàng sử dụng Haravan

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình Đối Tác của Haravan, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một đường dẫn duy nhất chỉ bạn mới có. Bạn có thể chia sẻ thông qua Facebook, Pinterest, Blog của bạn hay nhiều cách khác. Bạn sẽ được hưởng hoa hồng trên mọi khách hàng đăng ký sử dụng Haravan thông qua đường dẫn riêng của bạn.