Menu

Dịch vụ Setup website: 7.500.000đ

Bao gồm các hạng mục:

 • - Làm banner và up đúng vị trí trên website khách (số lượng 5 banner, khách cần nhiều hơn sẽ mua thêm dịch vụ lẻ làm banner lẻ)
 • - Viết content cho sản phẩm và cập nhật lên website (20 sản phẩm, khách nhiều sản phẩm hơn cũng sẽ mua thêm dịch vụ lẻ)
 • - 1 bài viết giới thiệu về thông tin website khách hàng
 • - 5 bài blog liên quan đến sản phẩm khách hàng
 • - Cập nhật thông tin khách lên website

Chuyên gia online

Tất cả các Người Chủ Website đều cần có một Chuyên Gia Online đi cùng trong thời gian ban đầu kinh doanh. Các Chuyên Gia Online của Haravan sẽ giúp bạn quản lý website hiệu quả, tiếp cận với mô hình kinh doanh Online nhanh chóng và tư vấn đầy đủ cho bạn LÀM SAO ĐỂ TĂNG DOANH SỐ ONLINE

Xem danh sách Chuyên gia online

DỊCH VỤ QUẢN LÝ WEBSITE

STARTER

4.800.000 đ/tháng

Đối tượng sử dụng

 • - Doanh nghiệp nhỏ,
 • - Đã có team marketing nhưng thiếu content
 • - Cần làm nội dung để hỗ trợ SEO
 • Lên kế hoạch nội dung cho website
 • Viết 20 bài/tháng
 • Đăng tải bài viết và tối ưu SEO cho bài viết lên website

PRO

24.000.000 đ/tháng

Đối tượng sử dụng

 • - Doanh nghiệp Trung bình → Lớn: Website là kênh kinh doanh chiến lược PRO
 • Lên kế hoạch nội dung cho website
 • Viết 60 bài/tháng
 • Đăng tải bài viết và tối ưu SEO cho bài viết lên website
 • Booking báo chí: 1 báo
 • Chăm sóc khách hàng online

ADVANCE

14.400.000 đ/tháng

Đối tượng sử dụng

 • - Doanh nghiệp Trung bình → Lớn
 • - Website không phải kênh kinh doanh chiến lược
 • Lên kế hoạch nội dung cho website
 • Viết 30 bài/tháng
 • Đăng tải bài viết và tối ưu SEO cho bài viết lên website
 • Booking báo chí: 1 báo

DỊCH VỤ QUẢN LÝ FANPAGE

STARTER

2.400.000đ/tháng


Đối tượng sử dụng

 • - Doanh nghiệp nhỏ, facebook không phải kênh kinh doanh chính
 • - Đã có team marketing nhưng thiếu content
 • 12 bài viết/tháng
 • Hình ảnh kèm bài viết: Được thiết kế hoàn toàn mới theo chuẩn bộ nhận diện thương hiệu

PRO

24.000.000đ/tháng


Đối tượng sử dụng

 • - Doanh nghiệp Trung bình → Lớn: Website là kênh kinh doanh chiến lược PRO
 • 30 bài viết/tháng
 • Hình ảnh: Thiết kế mới
 • Thiết kế banner quảng cáo + cover facebook
 • Chụp ảnh/ quay clip
 • Mini game
 • Chăm sóc khách hàng online
 • Quản lý quảng cáo

ADVANCE

7.200.000đ/tháng


Đối tượng sử dụng

 • - Doanh nghiệp Trung bình → Lớn, facebook không phải kênh kinh doanh chiến lược
 • 25 bài viết/tháng
 • Hình ảnh kèm bài viết: Được thiết kế hoàn toàn mới theo chuẩn bộ nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế banner ads: 1
 • Thiết kế cover facebook: 1
 • Quản lý quảng cáo

DỊCH VỤ LẺ

Nội dung Số lượng Giá tiền Demo

Bài viết chuẩn SEO:

- 500 - 700 từ
- Unique 100%

Số lượng: 1 120.000đ

https://goo.gl/eGJ115

Thiết kế banner website:
(Giao file PTS)

Số lượng: 1 600.000đ

https://goo.gl/aXcaJA

Thiết kế ảnh Infographic

Số lượng: 1 1.200.000đ

https://goo.gl/EWhrpg

Bài PR (đi báo)

Số lượng:1 1.800.000đ

https://goo.gl/9ASUPB

Viết bài landing page (không bao gồm thiết kế)

Số lượng: 1 1.800.000đ

https://goo.gl/MN2cWB

Facebook Post (Bài viết tương tác bao gồm thiết kế hình ảnh)

Số lượng: 1 240.000đ

https://goo.gl/MTNKQw

Thiết kế cover/banner facebook (Giao file PTS)

Số lượng: 1 600.000đ

https://goo.gl/St96Eo

Ảnh GIF

Số lượng: 1 840.000đ

https://goo.gl/qLpZZU

Mini Game

Số lượng: 1 2.400.000đ

https://goo.gl/YFt7vy

Chụp ảnh sản phẩm (tối đa 30 sản phẩm)

Số lượng: 1 6.000.000đ

https://goo.gl/6qKm2W

Sản xuất clip

Số lượng: 1 9.600.000đ

https://goo.gl/8FqSiD