Menu

Giới thiệu SUPPORT TEAM

About us

"Mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng là tôn chỉ của chúng tôi"

Support Team chúng tôi gồm những con người gắn bó với TMDT, tâm huyết với sản phẩm của mình. Chúng tôi không dành nhiều thời gian nói về mình vì quá bận với việc chăm sóc và đưa ra những giải pháp tốt nhất đến khách hàng. 

  • Điện thoại bạn phải luôn mang theo mình vì chúng tôi sẽ thông báo tình hình tiến độ thường xuyên, chúng tôi muốn khách hàng biết được họ đang có được những gì
  • Bạn phải chuẩn bị chăm sóc khách hàng thật tốt vì khách hàng sẽ ghé sang cửa hàng của bạn nhiều hơn khi làm việc với chúng tôi